วันศุกร์, กรกฎาคม 1

นโยบาย

นโยบายการให้บริการของ Blockchain.Fish

ด้านเนื้อหา

เนื้อหาที่นำเสนอใน Blockchain.fish จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เท่านั้น ห้ามนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ก่อนได้รับการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร หากต้องการกรุณาติดต่อ [email protected]

เนื้อหาเป็นไปตามข้อกำหนด Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0) กล่าวคือ ถ้าท่านสามารถนำเนื้อหาไปใช้ได้หากเป็นการศึกษาและเผยแพร่ความรู้เท่านั้น สามารถปรับแต่งได้บ้างเพื่อให้เข้ากับบทเรียนที่ท่านจะนำเสนอ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการข้าก่อนได้รับอนุญาต

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ท่านสามารถทำความเข้าใจโดยละเอียดได้ที่ https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

ด้านรูปภาพประกอบ

ข้อมูล รูปภาพประกอบในเว็ปไซต์ โดยส่วนใหญ่เราจะนำรูปมาจาก Flaticon (https://www.flaticon.com) และ Unsplash (https://unsplash.com) ซึ่งเป็นเว็ปไซต์ที่ให้บริการรูปภาพฟรี สำหรับการนำมาใช้ในเชิงการศึกษาและเผยแพร่ความรู้