วันพฤหัส, สิงหาคม 11

สถาบันการเงินจีนเริ่มโครงการ Digital Trade ด้วย Blockchain

ธนาคารใหญ่ 7 แห่งในยุโรปเริ่มจับมือกันเพื่อพัฒนา Platform ใหม่บนเทคโนโลยี Blockchain และตั้งใจจะเปิดตัวในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2017 โดยมีชื่อโครงการว่า Dubbed Digital Trade Chain (DTC) และหัวหอกในการเริ่มต้นทดลองใช้งานเทคโนโลยีใหม่นี้อยู่ที่ ธนาคารในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีนนี้เองครับ

โดยในโครงการพยายามจะทำให้เป็นการรวมแนวคิดในการ จัดการสิ่งที่เรียกว่า Open Account เพื่อใช้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันทั้งในระดับในประเทศและระดับต่างประเทศ และตัว Dubbed Digital Trade Chain (DTC) ยังเน้นไปที่การทำ Permission Ledger นั้นคือการทำให้สามารถกำหนดสิทธิผู้ที่สามารถเข้าถึงและใช้งานระบบได้ในระดับต่างๆกัน

หนึ่งในเป้าประสงค์หลักของโครงการ
คือ การลดค่าธรรมเนียมและความยุ่งยากระหว่างกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและการทำธุรกรรมระหว่างสถาบันด้วยกันเอง

ภายในปีนี้น่าจะได้เห็นอะไรดีๆแน่ๆ
ถ้าทุกอย่างเป็นไปตามแผนการในช่วงครึ่งปีหลัง เราจะได้เห็นกลุ่มสถาบันการเงินจากกลุ่ม ประเทศในยุโรป อาทิ เยอรมัน อังกฤษ เบลเยี่ยม ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ ใช้ Blockchain Platform นี้ Trade กับสถาบันการเงินในประเทศจีนก็เป็นไปได้

 

รูปและที่มา http://www.coindesk.com/digital-trade-chain-banks-blockchain-2017/