วันพฤหัส, สิงหาคม 11

เมื่อ Blockchain มาเจอนักกฎหมาย ในงานจุฬา & Baker McKenzie

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ทีมงาน Blockchain.Fish ได้มีโอกาสไปร่วมงานที่จัดขึ้นโดย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กับ Baker McKenzie บริษัทยักษ์ใหญ่ ในหัวข้อ “เทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) : เทคโนโลยีใหม่เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์”

แต่ก่อนจะไปลงรายละเอียดงานกัน ทางทีมงานขอออกตัวก่อนว่าทีมงานมีพื้นเพทางด้าน Technical และในเนื้อหามีการพูดถึงเทคโนโลยีในหัวข้อแบบนักกฎหมาย ถ้าเนื้อความมีความผิดพลาดประการใดท่านผู้อ่านสามารถติชมหรือพูดคุยกันได้โดยสะดวกเลยนะครับผม…

โดยในวันนี้เราจะมาจับประเด็นที่ทางทีมงานคิดว่าน่าสนใจที่ได้จากงานมาพูดคุยกันนะครับ..

ภาพบรรยากาศงานครับ

คนเยอะมากๆ เต็มห้องเสริมเก้าอี้กันเลยทีเดียว เห็นได้ชัดว่านักกฎหมายไทยทันสมัยและเข้าใจเทคโนโลยีมากๆครับภายในงานมีการเชิญวิทยากร อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความเชี่ยวชาญจากทั้งฝ่ายกฎหมายและฝ่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่

 • นายธีรพล สุวรรณประทีป
  (ทนายความหุ้นส่วน กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด)
 • นางสาวกฤติยาณี บูรณตรีเวทย์
  (ทนายความ กลุ่มกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด)
 • ดร. ภูมิ ภูมิรัตน
  (ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย
  และที่ปรึกษาอาวุโสของ บริษัท จีเอเบิล (G-ABLE) จำกัด)
 • ผู้ดำเนินรายการ: อาจารย์ ดร. กัญจน์ศักดิ์ เพชรานนท์
  (อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

 

มาถึงประเด็นที่น่าสนใจกัน

Bitcoin ถือเป็นเงินตราหรือว่าสังหาริมทรัพย์ ???

ภายในงานมีการถกกันอย่างเข้มข้นว่า Bitcoin  ถือว่าเป็นเงินตรา หรือ สังหาริมทรัพย์ เพื่อจะได้ใช้กฎหมายตีความกันได้ถูก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังไม่มีความชัดเจนมากว่าจะตีความเป็นอะไร แต่มีการยกตัวอย่างไปในอเมริกาที่รัฐ New York มีการตัดสินคดีว่า Bitcoin ถือเป็น เงินตรา และที่ EU ก้มีการตีความว่าเป็น เงินตราเช่นเดียวกัน ซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นจะตีความเป็นอะไรก็ต้องคอยดูกันต่อไปครับ

ยกตัวอย่างการนำ Blockchain ไปใช้งาน
ได้มีการยกตัวอย่างการนำ Blockchain ไปประยุกต์ใช้งานในวงการต่างๆ เป็นที่น่าสนใจมากๆ ครับ คือ

 1. ใช้เป็น Digital Currency
 2. ทำ Smart Contract
 3. Digital Management of Copyright/IP Assets
 4. Energy Trade
 5. Real Estate
 6. Insurance
 7. Health Record Management
 8. Accounting

 

Blockchain & Intellectual Property
ด้วยความสามารถในการที่สามารถบอกได้ว่าสิทธิในเรื่องต่างๆ ถูกโอนย้ายไปที่ใครแล้วของ Blockchain จึงสามารถทำให้นำ Intellectual Property ไปอยู่บน Blockchain ต่างๆ ได้และกำหนดให้ใช้เมื่อเวลาถ่ายโอนสิทธิความเป็นเจ้าของ หรืออยากตรวจสอบสิทธิ ให้ใช้ความสามารถในเรื่องการถ่ายโอน (Transfer) ของ Blockchain ทำให้เราสามารถตรวจสอบได้ว่า Intellectual Property นั้นๆเป็นของใคร หรือใครมีสิทธิในการได้รับผลประโยชน์

Blockchain กับโฉนดที่ดิน
โฉนดที่ดินก็ถือเป็นเรื่องสำคัญมากอย่างหนึ่งในชีวิตของเรา และจะเป็นอย่างไรหากนำ ข้อมูลโฉนดที่ดินต่างๆ ขึ้นไปบน Blockchain และสามารถถ่ายโอนไปให้ใครก็ได้และมีหลักฐานที่ง่ายต่อการติดตามอยู่ใน Blockchain

ยังมีประเด็นดีๆ อีกมากมาย

ยังมีประเด็นคำถามที่น่าสนใจมากมายในทางกฎหมายครับ เช่นว่า สัญญาเกิดขึ้นเมื่อไรยกตัวอย่างในเรื่องของ Bitcoin ต้องมีการรอเวลาในการตรวจสอบการโอน Bitcoin ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายในราว 15-20 นาที การส่ง Bitcoin จึงถือว่าสมบูรณ์ และอย่างนี้จะถือว่าสัญญาเกิดขึ้นและสมบูรณ์เมื่อไร

ส่วนภายในวันนี้ทางทีมงานขอลาไปด้วยบทสรุปประเด็นที่สำคัญเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผม…ในโอกาสหน้าจะมาอัพเดตงานดีๆ ได้สาระเต็มอิ่มกันต่อไปครับ