วันพฤหัส, กันยายน 29

ตัวอย่างการออกแบบ Blockchain App สำหรับร้านสาขาและสำนักงานใหญ่

สวัสดีครับท่านผู้อ่าน Blockchain.Fish ที่น่ารักทุกท่าน วันนี้ในนามของทีมงานทีมเทคนิค Blockchain.Fish อยากขอนำเสนอตัวอย่างการออกแบบ Application ใน User Case ของการนำ Blockchain ไปใช้สำหรับ
Application ร้านสาขาและสำนักงานใหญ่”
โดยขอตั้งเป้าการทำงานเพื่อให้เห็นภาพงานดังนี้ครับ

จำลองลักษณะการทำงานในปัจจุบัน

  1. สมมติให้เป็น Case ของธุรกิจค้าปลีกที่ ร้านสาขาต้องส่งข้อมูลรายการการขายกลับไปยังสำนักงานใหญ่
    เนื่องจากจำนวนรายการขายแต่ละสาขาเยอะมากๆ ต่อวัน จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะส่งข้อมูล Real Time ไปยังสำนักงานใหญ่ ฉะนั้นจึงแก้ปัญหาด้วยการส่งยอดข้อมูลทุกสิ้นวันในลักษณะที่เรียกว่า Batch จากภาพนี้ถ้าอยากทราบว่าข้อมูลการขายเป็นอย่างไรต้องใช้เวลา 1-2 วัน
  2. ฝั่งทีมงาน IT ต้อง ตั้งเครื่อง Server รองรับการส่งไฟล์ Batch มาจากสาขาและทำระบบรองรับให้ร้านสาขาใช้งาน ซึ่งยิ่งสาขามากค่าใช้จ่ายในส่วนตรงนี้จะยิ่งเพิ่มมากตามไปด้วย
  3. เวลาระบบกลางล้ม ปัญหาที่เราเจอกันก็คือว่า ร้านสาขาจะไม่สามารถทำรายการให้ลูกค้าได้เลย !!

 

ลองออกแบบ Blockchain App เพื่อมาแก้ปัญหานี้กัน

ใช้แนวคิด Blockchain เข้ามาให้ตัว โดยที่ส่วนการใช้งานของผู้ใช้งานร้านสาขาและสำนักงานใหญ่ยังเหมือนเดิมที่เปลี่ยนแปลงคือ จากที่ร้านสาขาจะส่งข้อมูลการขายเก็บไว้ในร้านก็ส่งข้อมูลลง Blockchain Node สาขาของตนแล้วปล่อยให้ Protocol Blockchain ส่งข้อมูลกลับมายัง Node สำนักงานใหญ่เองอัตโนมัติ ข้อดีคือ

  1. ทำให้การส่งข้อมูลจาก 1-2 วันกลายเป็น Real Time
  2. ทีมงาน IT ไม่ต้องตั้ง Server เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการใช้งานเมื่อมีสาขาเพิ่มขึ้นประยัดต้นทุนต่างๆ ได้อย่างเห็นได้ชัด
  3. ถ้าที่ร้านสาขาและสำนักงานใหญ่ใช้เครื่อง PC ที่ประสิทธิภาพไม่ต่ำมากนักก็ออกแบบให้ที่เครื่อง PC นั้นๆ Run Blockchain Node ไปเลย ก็จะลดค่าใช้จ่ายในการออกแบบ Server ทั้งฝั่งร้านและฝั้งสำนักงานใหญ่ได้เลย
  4. พอไม่มีระบบกลางก็ไม่มีคำว่าระบบล้ม ต่อให้ Node ที่สำนักงานใหญ่มีปัญหา สาขาอื่นๆ ก็ยังทำงานของสาขาได้ต่อไปและเมื่อระบบ Node ของสำนักงานใหญ่กลับมาทำงานได้ด้วย Protocol Blockchain ก็จะกลับมาเชื่อมข้อมูลให้กันเองต่อไปโดยอัตโนมัติเลยทันที

จากตัวอย่างนี้เราสามารถเอาแนวคิดลักษณะนี้ไปออกแบบ Blockchain Application ใดๆก็ได้ครับ เพื่อที่จะต้องการเพิ่มประสทิธิภาพในการทำงานให้องค์กรของท่านให้ก้าวล้ำและนำคู่แข่ง หรือเพื่อให้บริการที่ดีขึ้นแก่ลูกค้าของท่านได้ครับผม