วันอาทิตย์, พฤษภาคม 29

พบกันที่ ETDA ร่วมวงเสวนา Blockchain กับพัฒนาการสู่ New Trust Economy

ETDA ชวนร่วมวงเสวนา Blockchain กับพัฒนาการสู่ New Trust Economy

เปิดเวที Open Forum เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเทคโนโลยี Blockchain ร่วมกัน

พัฒนาการเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องวัดกระแสความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ของโลก ภาครัฐของไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญกับการกำหนดนโยบาย ส่งเสริม และกำกับดูแลเศรษฐกิจของประเทศ ต้องสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเทคโนโลยี Blockchain ที่ได้ก้าวเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อธุรกรรมออนไลน์ของโลกแล้ว และมีแนวโน้มที่จะก้าวเข้าสู่ประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบในเร็ว ๆ นี้

วันนี้ประเทศไทยพร้อมหรือยังต่อการเตรียมพร้อมรับมือเทคโนโลยี Blockchain?

ETDA Open Forum ขอเชิญชวนผู้ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมชวนคุย ชวยคิด ประเด็น Hot Hit เทคโนโลยี Blockchain กับเศรษฐกิจของประเทศ ภายใต้การจัดงาน ETDA Open Forum: Blockchain กับพัฒนาการสู่ New Trust Economy ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.15-11.30 น. ณ ห้อง Star ชั้น 12 Space Convention Center อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)

 

กำหนดการเสวนา Open Forum

Panel Discussion: Blockchain กับพัฒนาการสู่ New Trust Economy

วันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 10.15-11.30 น.

ณ ห้อง Star ชั้น 12 Space Convention Center

อาคารเดอะ ไนน์ ทาวเวอร์ แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)

——————————-

10.00-10.15 น. ลงทะเบียน
รับประทานอาหารว่าง – ชา กาแฟ

10.15-10.30 น. สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ ETDA กล่าวเปิดงาน

10.30-11.30 น. เสวนา Blockchain กับพัฒนาการสู่ New Trust Economy

วิทยากรผู้ร่วมวงเสวนา

  • ดร.จิรพล สังข์โพธิ์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ดร.ภูมิ ภูมิรัตน์ ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน Security จาก บริษัท จีเอเบิล
  • สุวัฒน์ หงษ์วิวัฒน์ Client Technical Architect จาก บริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย
  • พุทธิพร หงษ์สุรกุล ซีอีโอ บริษัท เอ็นเทอร์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ผู้ดำเนินการเสวนา ผู้แทนจาก ETDA

ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานล่วงหน้า โดยส่งชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, สังกัด, หน่วยงาน, เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ และ Email มาที่ [email protected]

ที่มา https://www.etda.or.th/content/blockchain-development-to-new-trust-economy-open-forum.html