วันอาทิตย์, พฤษภาคม 29

พบกับงาน Hackathon “Enter-Train Academy” ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สวัสดีค่ะ คุณผู้อ่านทุกท่าน

เนื่องด้วยทางพวกเราเล็งเห็นว่าเทคโนโลยี  Blockchain ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน จึงได้จัดงาน Blockchain Camp “Enter-Train Academy” สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตขึ้นมา เพื่อถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี Blockchain และการนำเทคโนโลยี Blockchain ไปประยุกต์ใช้ รวมถึงถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานจริงภายในบริษัท โดยมีเป้าหมายหลักคือการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี Blockchain ตลอดจนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ตั้งแต่วันที่ 20-23 ธันวาคม 2560 ภายในงานนอกจากจะมีการอบรมเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain รวมทั้งพื้นฐานการพัฒนาแอปพลิเคชันเบื้องต้นแล้ว ยังมีการทำ Hackathon ให้ผู้ร่วมงานได้ระดมความคิด และพัฒนาแอปพลิเคชันที่ใช้งานร่วมกับเทคโนโลยี Blockchain ถ้าหากว่าไอเดียไหนมีความน่าสนใจ ทางเราก็มีรางวัลให้กับไอเดียนั้นๆด้วยนะคะ

 

สำหรับน้อง ๆ ที่เข้าร่วมงาน เรามีกำหนดการให้ดังนี้นะคะ

 

ส่วนครั้งหน้าจะเป็นที่ไหนนั้น เดี๋ยวจะมีประชาสัมพันธ์อีกทีนะคะ

แล้วพบกันค่ะ 🙂