วันเสาร์, พฤษภาคม 8

Market Cap Digital Currency ทะลุแสนล้านดอลลาร์

หลังจากที่ห่างหายไปนานวันนี้ทีมงาน Blockchain.Fish กลับมาพร้อมข่าวใหญ่และถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดสำคัญถึงความนิยมของ Digital Currency ด้วยข่าวใหญ่นี้ครับ

ปัจจุบัน Digital Currency มีมูลค่ารวมของทั้งตลาดทะลุ 1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐไปเรียบร้อยแล้วครับ หรือเทียบเท่ากับเงินบาทที่มูลค่ากว่า 3.3 ล้านล้านบาท (ล้าน 2 ตัว…ครับ)

โดยมีผู้นำดันตลาดอย่าง Bitcoin และ Etherum เป็นผู้นำและมีมูลค่าสูงขึ้นส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมขึ้นไปเกินแสนล้าน ทั้งนี้เราสามารถจำแนกอัตราส่วนมูลค่ารวมของทั้งตลาดทำให้เห็นว่ามี Digital Currency 3 ตัวที่เป็นตัวใหญ่และได้รับความนิยมมากในโลก ดังภาพครับ

จากวันนี้เราคงจะต้องติดตามมากขึ้นๆเรื่อยๆครับว่า Digital Currency จะกลายมาเป็นที่นิยมในโลกและมีมูลค่ารวมมากขึ้นไปขนาดไหนเนื่องจากในต่างประเทศเริ่มประกาศรองรับค่าเหล่านี้กันมากขึ้นๆ เรื่อยๆแล้วครับผม

อ้างอิงข้อมูลจาก
https://coinmarketcap.com