วันพฤหัส, กันยายน 29

Sweden นำโฉนดที่ดินลง Blockchain

เป็นปัญหามากสำหรับภาคเอกชนธุรกิจและภาครัฐบาลที่จะจัดการข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินต่างๆ ในประเทศ

จึงเป็นที่มาของความร่วมมือระหว่าง Swedish National Land Survey และ Blockchain Startup ชื่อว่า ChromaWay โดยเป้าหมายในการใช้งานคือให้บริษัท องค์กร หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลจัดการที่ดิน ทำข้อมูลขึ้นระบบเดียวกันทั้งหมดโดยใช้ Blockchain เป็นตัวกลางในการเก็บข้อมูล โดยมีกำหนดการเริ่มต้นทดลองใช้งานในเดือน July 2017 นี้

ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมากมายหลายรูปแบบ

ในปัจจุบันการประเมินที่ดิน มีความซ้ำซ้อนมากทั้งในแง่สถาบันการเงินที่ประเมินราคาและจัดเก็บข้อมูลและเมื่อที่ดินแห่งนั้นๆจะต้องเปลี่ยนมือ ทางสถาบันการเงินก็ต้องส่งทีมงานประเมินราคาที่ดินไปประเมินราคาซ้ำอีกครั้งเป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จึงทำให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมามหาศาล การนำข้อมูลมาใส่ไว้ใน Blockchain กลางนี้จะทำให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลและนำข้อมูลไปใช้งานต่อได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว

ใช้ Smart Contract เข้ามาช่วย

Sweden หนึ่งในแกนนำผู้ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีได้มองเห็นถึงประโยชน์ในการทำ Smart Contract ซึ่งเป็นความสามารถหนึ่งของ Blockchain2.0  มาใช้งาน (ท่านทีสงสัยว่า Blockchain 2.0 คืออะไรเชิญได้ที่บทความนี้เลยครับ) เพื่อช่วยให้มีการกำหนดเงื่อนไขกลางที่ทุกฝ่ายต้องทำงานเหมือนกันเสียก่อนที่จะนำข้อมูลเข้าและออกจาก Blockchain โฉนดที่ดินกลางนี้

สุดท้ายนี้เราหวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของภาครัฐในหลายๆประเทศที่เริ่มต้นนำเทคโนโลยี Blockchain มาประยุกต์ใช้งานได้เป็นอย่างดีอีกด้วย รวมไปถึงในไทยของเราเองด้วยครับผมมม….

ที่มา http://www.coindesk.com/swedens-blockchain-land-registry-begin-testing-march/