วันศุกร์, สิงหาคม 23

ป้ายกำกับ: Alex Tapscott

เมื่อ Alex Tapscott กูรู Blockchain ตัวจริง เยือนเมืองไทย

เมื่อ Alex Tapscott กูรู Blockchain ตัวจริง เยือนเมืองไทย

News
วันนี้รัฐบาลไทยเราก็กำลังขับเคลื่อน Digital Economy ฉะนั้นจึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เทคโนโลยี Blockchain จะเป็นหนึ่งในแกนนำในการส่งเสริมและช่วยผลักดัน Digital Economy ของไทยเราให้ก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง DTAC จึงได้ร่วมมือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกลุ่มเนชัน จัดงานสัมนาฝนหัวข้อ Blockchain เทคโนโลยีที่กำลังจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอล โดยในงานสัมนาได้เชิญ Alex Tapscott ผู้เขียนหนังสือและกูรูด้าน Blockchain มากล่าวให้ความรู้ในงาน โดยเป้าหมายของการสัมนา Blockchain ในครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นทุกภาคส่วนให้ได้เข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่นี้ที่กำลังจะเข้ามามีบทบาทสำคัญในโลกธุรกิจ การเงิน การธนาคารและการค้าต่างๆ โดย Alex Tapscott ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี Blockchain ในด้านต่างๆ ไว้มากมาย อาทิกล่าวถึงว่า Blockchain สามารถจัดการ “ข้อมูล” ให้มีควา