วันศุกร์, กรกฎาคม 1

ป้ายกำกับ: thnic

VDO :  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี BLOCKCHAIN: THE NEXT INTERNET

VDO : อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี BLOCKCHAIN: THE NEXT INTERNET

News
จากที่มูลนิธิทีเอชนิคได้จัดงานสัมมนาBlockchain : The Next Internet ขึ้นเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2559 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหัวข้อที่มาแรงและเป็นกระแสในวงการการเงินของโลกในขณะนั้น มีผู้ประกอบการ นักวิชาการ และผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 500 คน ในปีนี้ทาง สมาคมศูนย์วิชการไทย-ออสเตรเลีย ร่วมกับทีมงาน Blockchain.Fish ได้มาต่อยอดโดยจัดเป็นการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet ขึ้น เมื่อวันที่ 19-21 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรมจัสมิน ขึ้น มีหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจ ดังนี้ บรรยายนำ : แนวคิด หลักการ ของเทคโนโลยี “Blockchain” และการประยุกต์ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ผู้อำนวยการคนแรกของซอฟต์แวร์พาร์ค รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain และการประยุกต์ รศ.ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ภาควิชาการเงิน คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คุณณัฐ