วันพฤหัส, กันยายน 29

ลืมไปเลยเรื่องระบบตายเมื่อมี Blockchain

สวัสดีครับแฟนๆ ผู้อ่านชาว Blockchain.Fish ที่น่ารักทุกท่าน ในวันนี้ทีมงานอยากขอมานำเสนอการประยุกต์ใช้แนวคิดของ Blockchain มาช่วยในการออกแบบระบบเรื่องการแก้ปัญหาระบบตาย ซึ่งในปัจจุบันเราท่านคงเคยพบเจอเหตุการณ์ที่ว่าระบบส่วนกลางมีปัญหาทำให้ไม่สามารถให้บริการได้ที่สำนักงานสาขานะครับ

ขอตัดมาดูภาพปัจจุบันกัน

จากภาพเราจะพบว่าถ้าเครื่องให้บริการเกิดมีปัญหาจะทำให้เครื่องลูกต่างๆไม่สามารถให้บริการได้

ทีนี้เราลองหันมาใช้งาน Blockchain ดูครับ ออกแบบให้ที่แต่ละสาขามี Blockchain Node เป็นของตนเอง และกำหนดให้ Application แต่ละสาขาทำงานกับ Blockchain Node สาขาตัวเอง เมื่อระบบกลางตายหรือมีปัญหา ก็ไม่กระทบอะไรกับสาขา ที่สาขายังคงให้บริการต่อไปได้ และเมื่อเครื่องแม่กลับมาให้บริการได้ด้วย Protocal Blockchain ก็จะทำการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากันให้เองโดยอัตโนมัติ

และนี้เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้ Blockchain ในการออกแบบระบบและทำให้ระบบมี Availability มากขึ้นและลด Cost ในส่วนของ Server กลางลงได้เป็นอย่างมากครับ